Toll Free: 1 (844) Hoi-John (464-5646)
 
ENG   VN
 
 
Tax & Financial Services
Insurance Broker/Agent
36 years of experience
License No. 0649378 Since 1982

14541 Brookhurst Street, Ste. C-1
Westminster, CA 92683
  Phone: (714) 531-3637
  Mobile: (714) 553-2404
  Fax: (714) 531-3633
  Email: johnlpham@yahoo.com

 
Contact Name**:
Company Name:
Phone Number**:
Email Address**:
Address:
City: State:
Zip Code:
Message:
  
 

In và báo cáo mẫu 1099-MISC cuối năm
  $25.00 + $10.00/1099-MISC FORM
Khai báo lương nhân viên từ Paychecks to W-2 forms
  $30.00/tháng + $10.00/nhân viên mỗi tháng
Quý vị chỉ báo cáo giờ làm việc và ký vào checks in sẵn mỗi kỳ lương. Không phải làm gì thêm. JPPayroll® sẽ làm hết mọi việc.
Khai báo Profit & Loss Schedule C cho tiểu thương.
  $150.00+
Cố Vấn & Kế Hoạch về Thuế Lợi Tức (Tax Planning).
  $150.00
KHAI THUẾ LỢI TỨC cho tất cả các tiểu bang ở Mỹ:
Khai báo thu nhập cuối năm. Income Tax Preparation for
Cá Nhân, Gia Đình (Individual, Family)
Các Dịch Vụ, Tiểu Thương (Small Business - Sole Ownership)
Các tổ hợp. Partnership * Limited Liability Company (LLC)
Các công ty. Corporation, S Corporation.
Nhà thờ, chùa, và các tổ chức không vụ lợi. Church, Non-profit Corporation.
ĐẠI DIỆN KIỂM TOÁN - TAX AUDIT Representation and Tax Appeals:
BOE - Board of Equalization (Sales and Use Tax Audit)
EDD - Employment Development Dept. (Payroll Tax Audit)
IRS - Internal Revenue Service (Income Tax Audit)
FTB - Franchise Tax Board (State of California Income Tax Audit)
KẾ TOÁN
Complete Bookkeeping & Data Entry Services.
Bank Reconciliation. Sales and Use Tax Preparation.
THÀNH LẬP CÔNG TY - INCORPORATE YOUR BUSINESS:
Cố vấn và giúp thành Lập công ty qua C-Corporation hay S-Corporation.
Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, form a LLC or a Non-Profit Corporation.
NHẬN LO THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN, THƯƠNG HIỆU & SÁNG CHẾ:
Copyright registration, Trademark & Patent Application Help.

www.KeToanBaoHiem.com
Văn phòng John Pham & Co. mở cửa quanh năm
và đã hoạt động hơn 34 năm từ năm 1982,
chuyên về Kế Toán, Thuế Vụ và Bảo Hiểm,
bảo đảm sự an tâm khi quý vị đến với chúng tôi.
Để có thêm chi tiết, liên lạc John Pham or Angel Van:
Tel. (714) 531-3637 * Mobile (714) 553-2404
Copyright © 2022 by John Pham Insurance Services - Designed by WebAndWeb.Com