Toll Free: 1 (844) Hoi-John (464-5646)
 
ENG   VN
 
 
Tax & Financial Services
Insurance Broker/Agent
36 years of experience
License No. 0649378 Since 1982

14541 Brookhurst Street, Ste. C-1
Westminster, CA 92683
  Phone: (714) 531-3637
  Mobile: (714) 553-2404
  Fax: (714) 531-3633
  Email: johnlpham@yahoo.com

 
Contact Name**:
Company Name:
Phone Number**:
Email Address**:
Address:
City: State:
Zip Code:
Message:
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM Y TẾ OBAMACARE:
Hướng Dẫn và Ghi Danh vào các chương trình Y Tế ObamaCare
Cho Cá nhân, Gia đình
Cho Chủ Nhân và Nhân Viên của các cơ sở thương mại
 
CHƯƠNG TRÌNH MEDICAL:
Nhận điền đơn và làm thủ tục xin các chương trình bảo hiểm Medical thuộc tiểu bang California.
Có bảo hiểm Medical nhanh chóng.
Không phải ngồi chờ đợi nhiều giờ ở các cơ quan Medical.
Không phải lui tới nhiều lần vì thiếu sót hồ sơ.
 
BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG CHO NHÂN VIÊN
Workers' Compensation Insurance. Bảo vệ chủ nhân khi nhân viên thưa kiện vì thương tích lúc đang làm việc.
 
BẢO HIỂM CHO CHỦ NHÂN KHI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN:
Employment Practice Insurance. Bảo vệ chủ nhân khi bị nhân viên thưa kiện ngoài sự thương tích tai nạn lao động
 
BẢO HIỂM Y TẾ - DU LỊCH KHẮP THẾ GIỚI:
Travel Medical Insurance. Bảo Hiểm Sức Khỏe khi du lịch đến Mỹ hay đi ra nước ngoài.
Global Medical Insurance. Bảo Hiểm Sức Khỏe khi tạm trú khắp mọi quốc gia trên thế giới.
Student Health AdvantageSM. Bảo Hiểm Sức Khoẻ cho sinh viên du học. Một hay nhiều người. Bảo hiểm dài hạn từ 1 tháng đến 5 năm cho các chương trình học vấn ở Mỹ.
 
BẢO HIỂM NHÂN THỌ :
Life Insurance. Bảo đảm lợi tức cho người thân yêu qua các chương trình bảo hiểm nhân thọ. (Allianz Life Insurance Company of North America).
 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH HƯU TRÍ - IRA - ROTH IRA - 401-k :
Tiết kiệm vào các chương trình hưu trí, giảm thuế lợi tức hằng năm, gia tăng tiền hưu trí khi để tuổi về hưu.
 

www.KeToanBaoHiem.com
Văn phòng John Pham & Co. mở cửa quanh năm
và đã hoạt động hơn 34 năm từ năm 1982,
chuyên về Kế Toán, Thuế Vụ và Bảo Hiểm,
bảo đảm sự an tâm khi quý vị đến với chúng tôi.
Để có thêm chi tiết, liên lạc John Pham or Angel Van:
Tel. (714) 531-3637 * Mobile (714) 553-2404
Copyright © 2022 by John Pham Insurance Services - Designed by WebAndWeb.Com